November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
  Tuesday, 5. December Tuesday, 16. January  
  Wednesday, 6. December Wednesday, 17. January  
  Thursday, 7. December Thursday, 18. January  
  Friday, 8. December Friday, 19. Janaury